Hà Tây tư vấn hướng nghiệp cho 2.500 học sinh phổ thông In E-mail

Để nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực, trong tháng 4 và 5, Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp Phúc Thọ đã tư vấn hướng học, hướng nghiệp cho 2.500 học sinh khối 9 THCS và khối 12 THPT.

Xem thêm...
 
Giới thiệu In E-mail

Mạng Hướng Nghiệp - Hướng học là trang web phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực Hướng nghiệp và Hướng học dành cho bạn trẻ...

Xem thêm...