Hà Tây tư vấn hướng nghiệp cho 2.500 học sinh phổ thông In E-mail

Để nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực, trong tháng 4 và 5, Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp Phúc Thọ đã tư vấn hướng học, hướng nghiệp cho 2.500 học sinh khối 9 THCS và khối 12 THPT.

Công tác tư vấn được tổ chức theo hình thức phát phiếu điều tra, mỗi phiếu gồm 50 câu hỏi gồm những nội dung cơ bản là: Sở trường học tập của HS, dự kiến lựa chọn trường, ban học, ngành nghề và một số câu hỏi trắc nghiệm về khí chất. Căn cứ vào phần trả lời câu hỏi, Trung tâm xử lý kết quả bằng chương trình phần mềm Tư vấn hướng nghiệp do Công ty NASAV phối hợp với Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Nghệ An xây dựng, sau đó phát lại phiếu điều tra cho các em.

Kết quả, đã có 2.000 HS khối 9 (đạt 100%) và hơn 400 HS khối 12 (đạt hơn 30%) tổng số học sinh trong toàn huyện có thêm căn cứ để đưa ra những quyết định lựa chọn khối học và ngành học cho phù hợp. Đây là năm học thứ 3 Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp huyện Phúc Thọ tổ chức tư vấn hướng học, hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Theo Trang thông tin điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - 20/5/2008

Xem bản tin gốc tại đây hoặc bản sao tại đây

 
Tiếp >