Trang web các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam In E-mail

Danh sách website các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tính đến năm 2009. Qua website này, các trường giới thiệu thông tin về điều kiện đào tạo, cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh hằng năm, tình hình tốt nghiệp và việc làm của sinh viên... Xem chi tiết tại đây.

 
Thông tin tuyển sinh In E-mail

Thông tin tuyển sinh qua các năm: Chỉ tiêu tuyển sinh, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn,... Là dữ liệu lịch sử rất hữu ích để học sinh tham khảo lựa chọn trường dự thi phù hợp với năng lực học tập của mình.

Xem thêm...