Giới thiệu In E-mail

Mạng Hướng Nghiệp - Hướng học là trang web phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực Hướng nghiệp và Hướng học dành cho bạn trẻ.

Mục tiêu chính của trang web là:

- Tạo ra cổng thông tin chung về Giáo dục hướng nghiệp, cập nhật những tin mới nhất và kết nối đến mọi nguồn tài nguyên hướng nghiệp - hướng học khác.

- Chia sẻ tri thức về hướng nghiệp và hướng học giành cho bạn trẻ: Giúp bạn chọn đúng nghề làm, ngành học, hiểu biết tính cách và năng lực bản thân, các phương pháp rèn luyện nâng cao khả năng cũng như các phương pháp để học tập hiệu quả. Tại đây bạn cũng có thể giao lưu hỏi đáp với các chuyên gia tư vấn, nếu bạn còn phân vân chưa biết con đường tương lai sẽ như thế nào thì trang web này chính là điểm bắt đầu của quá trình khám phá.

- Chia sẻ tri thức về hướng nghiệp và hướng học giành cho các chuyên gia tư vấn: Các bạn có thể đăng tin mới, chia sẻ những bài viết hay cũng như kinh nghiệm của bản thân, bạn chính là người quyết định nội dung trang web, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp vì cộng đồng của bạn.

Để đăng tải tin hoặc đăng ký quản trị mục tin, xin liên hệ admin(@)manghuongnghiep(.)com
Mọi góp ý để trang web ngày càng hoàn thiện, xin vào phần Diễn đàn.