Hỗ trợ sử dụng phần mềm In E-mail

20/3/2010: Phần mềm không hiển thị đúng tiếng Việt:

Chúng tôi xin thông báo những đơn vị đang sử dụng các phần mềm sau:

- Hỗ trợ Tư vấn hướng nghiệp, phiên bản 5.0, ngày phát hành 1/11/2008
- Hỗ trợ Tư vấn hướng học, phiên bản 4.0, ngày phát hành 1/11/2008

Cần nâng cấp lên phiên bản mới nhất có ngày phát hành là 20/3/2010 để khắc phục lỗi không hiển thị đúng tiếng Việt trong trường hợp máy tính không cài bộ gõ tiếng Việt ABC2.1. Hình dưới đây thể hiện lỗi tiếng Việt với chức năng "Truy cập hệ thống":

Liên hệ với Nhóm tác giả để tải về phiên bản mới nhất.

Nếu bạn không dùng bản mới nhất thì có thể cài thêm bộ gõ tiếng Việt ABC2.1, nhấn vào đây để tải về.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Nhóm tác giả.