Kinh nghiệm giáo dục dạy nghề ở Nhật Bản In E-mail

Nhật Bản đã đẩy mạnh việc hướng nghiệp - đào tạo dạy nghề cho lứa tuổi trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược “Kỹ thuật Lập quốc”, nghĩa là dùng khoa học kỹ thuật để xây dựng một đất nước hùng mạnh.

Xem thêm tại đây.

 
< Trước   Tiếp >