Giới thiệu chi tiết Phần mềm Hỗ trợ Tư vấn hướng học In E-mail

Phần mềm Tư vấn hướng học (PM TVHH) là công cụ giúp giáo viên hệ thống trường Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (KTTH-HN) sử dụng làm nhiệm vụ tư vấn cho học sinh khối 9 và 10 vào học Trung học phân ban (THPB), Trung học phổ thông kỹ thuật (TH PTKT), Trung học bổ túc văn hoá (TH BTVH) hay học nghề để đi làm kiếm sống phù hợp với tố chất bản thân cũng như mục tiêu giáo dục - đào tạo và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

 

Cơ sở để xây dựng nội dung phần mềm dựa trên yêu cầu phân ban Trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT; Các trắc nghiệm từ những công trình nghiên cứu và sách viết về tâm lý học lứa tuổi 13 đến 15; Giáo dục hướng nghiệp 9, 10 và Tư vấn nghề của các tác giả: Gs Phạm Tất Dong, Gs Trần Trọng Thuỷ, Gs Ngô Công Hoàn, Phạm Huy Thụ,...

 

Phần mềm TVHH hỗ trợ giáo viên làm tư vấn hướng học, hướng nghiệp cho học sinh theo 2 luồng đi chính: tiếp tục học lên hoặc đi làm kiếm sống. Luồng học lên phân hoá ra 5 hướng: Ban Khoa học tự nhiên (KHTN), ban Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH-NV), ban Cơ bản, hệ Trung học phổ thông kỹ thuật và hệ Bổ túc văn hoá. Luồng ra đời kiếm sống phân hoá theo 15 nhóm nghề để học nghề ngắn hạn, dài hạn và đi làm kiếm sống.

 

Phần mềm TVHH hỗ trợ giáo viên đưa ra lời khuyên cho học sinh chọn hướng đi phù hợp nhất dựa trên việc khảo sát, đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hướng đi, bao gồm: Nguyện vọng và xu hướng học tập; năng lực học tập (kết quả học tập ở lớp 7, 8 và 9); các yếu tố tâm sinh lý có ảnh hưởng đến quá trình học tập cũng như lao động nghề nghiệp của bản thân học sinh sau này và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như ở địa phương. Trong đó mức độ năng lực được xác định qua các trắc nghiệm về tư duy: trừu tượng, kĩ thuật, logic, ghi nhớ; về khả năng: sáng tạo, giải quyết vấn đề, phân tích, tổng hợp, chú ý, sức hiểu, lĩnh hội ngôn từ, xét đoán tâm lý, quan sát, tính cẩn thận và đặc điểm tính cách… Lấy kết quả khảo sát, trắc nghiệm, đối chiếu với điều kiện và yêu cầu của mỗi hướng đi (ban KHTN, ban KHXH-NV, ban Cơ bản, hệ THPT KT, hệ BTVH hoặc một trong hệ thống 15 nhóm nghề). Máy tính sẽ xử lý và cho kết quả cuối cùng là lời khuyên về mức độ phù hợp giữa nguyện vọng, xu hướng cá nhân học sinh với yêu cầu tương ứng của từng hướng đi. Từ lời khuyên cơ bản này, giáo viên sẽ mạn đàm với học sinh để cho lời tư vấn chọn hướng đi phù hợp nhất.

 

Phần mềm TVHH dễ sử dụng cho mọi đối tượng, thuận tiện khi tổ chức làm tư vấn hướng học. Sử dụng phần mềm TVHH mỗi ca tư vấn chỉ mất khoảng 1h, năng suất gấp hàng chục lần so với làm thủ công. Phần mềm TVHH đầy đủ các chức năng cho một quy trình tư vấn, bao gồm: Quản trị hệ thống, thực hiện tư vấn, lưu trữ kết quả, in báo cáo, thống kê,... Phần mềm cũng cho phép người sử dụng cập nhật các thông tin và tự điều chỉnh các điều kiện đầu vào các ban phù hợp với mặt bằng học lực của từng địa phương.

 

Phần mềm TVHH là công cụ để thực thi nhiệm vụ phân cấp, phân luồng đối với học sinh khối 9 và 10. Đồng thời cũng là công cụ công nghệ cao góp phần giúp giáo viên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.