Trang web các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam

Danh sách website các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tính đến năm 2009. Qua website này, các trường giới thiệu thông tin về điều kiện đào tạo, cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh hằng năm, tình hình tốt nghiệp và việc làm của sinh viên... Xem chi tiết tại đây.