Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh qua các năm: Chỉ tiêu tuyển sinh, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn,... Là dữ liệu lịch sử rất hữu ích để học sinh tham khảo lựa chọn trường dự thi phù hợp với năng lực học tập của mình.

2008:
Những điều cần biết tuyển sinh 2008
Quy chế tuyển sinh 2008

2007:
Điểm chuẩn Đại học 2007
Điểm chuẩn Cao đẳng 2007

2006:
Chỉ tiêu tuyển sinh và điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng 2006
Chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh thi Đại học, Cao đẳng 2006
Điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2006

2005:
Chỉ tiêu tuyển sinh và điểm trúng tuyển Đại học 2005
Chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh thi Đại học, Cao đẳng năm 2002 đến 2006
Điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2005